צוואות וירושות – כללי

עריכת צוואה מביאה לידי ביטוי את  הרצון לקבוע מה ייעשה ברכוש אשר נותר אחריך ומהווה זכות בסיסית בחוק הישראלי ובמורשת היהודית. יחד עם זאת סוגיית הירושה במשפחה עלולה לחשוף במשפחה סבך של אינטרסים, רצונות נוגדים ומתחים בתוך המשפחה.

מהי צוואה

צוואה היא מסמך בו הינך מביע וקובע את רצונך מי יירש את רכושך. קיימות שתי אפשרויות להיות יורש – "זוכה" בעזבון: ירושה על פי צוואה – הזוכים בעיזבון הינם אלו אשר צוינו בצוואה ו-ירושה על פי דין – הזוכים בירושה לפי הדין, לפי חוק הירושה, במקרה בו המצווה לא השאיר צוואה.

כל אדם רשאי לערוך צוואה. אלו הפסולים לערוך צוואה:  

קטינים–שעדיין לא מלאו להם 18.

פסולי דין -אדם הסובל מלקוי שאינו מאפשר לו לדאוג לענייניו כדוגמת חולה נפש.                      

מי שאינו יכול להבחין בטיבה של הצוואה– אינו מבין את משמעותה והשלכותיה.

 

4 דרכים ראשיות לעריכת צוואה

בחוק הירושה קיימות 4 אפשרויות עיקריות לעריכת צוואה:

צוואה בכתב יד –  צוואה שנכתבה בכתב ידו של המוריש. חובה שהצוואה תכלול בכתב ידו של המצווה את תאריך עריכתה ואת חתימתו. על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה ושלו בלבד, על המצווה לכתוב בכתב ידו את תאריך עשיית הצוואה ולהוסיף חתימתו.

צוואה בעדים – צוואה שנערכת בנוכחות שני עדים כאשר המוריש מצהיר וחותם על צוואתו. העדים גם חותמים על הצוואה ומאשרים שנעשתה מרצונו החופשי של המצווה. העדים צריכים להיות בני 18 ומעלה, כשירים משפטית ושאינם נהנים מהצוואה. להבדיל מצוואה בכתב יד צוואה זו יכולה להיות מודפסת.

צוואה בפני רשות – צוואה הנעשית בפני שופט או רשם או חבר בית דין רבני, רשם לענייני ירושה או נטוריון. עריכת הצוואה תיעשה על ידי אמירת הצוואה בעל פה או לחלופין על ידי הגשתה בכתב למי שמוסמך ברשות. המצווה מצהיר בפני מי שמוסמך, כי זו צוואתו והאחרון מאשר האמור על גבי הצוואה. רק המצווה עצמו רשאי להגיש את הצוואה.

צוואה בעל פה –  צוואה שנאמרה בעל פה בנוכחות שני עדים, ללא מסמך כתוב. בהתאם לחוק הירושה צוואה זו יכולה להיעשות רק על ידי אדם שהוא שכיב מרע או מי שסבור שהוא עומד למות. שני העדים ירשמו את דברי המצווה וימסרו את המסמך עם דברי המצווה לרשם הירושה, קרוב ככל שניתן למועד אמירת הצוואה. במידה ועבר חודש מאז אמירת הצוואה והמצווה עדיין בחיים, הצוואה בטלה.

סוג נוסף של צוואה הינה  צוואה הדדית –  בתיקון לחוק הירושה משנת 2005 נקבע כי בני זוג יוכלו לכתוב צוואות הדדיות הנערכות תוך הסתמכות של בן זוג אחד על בן הזוג השני ולפיכך החוק הגביל את יכולת הביטול או השינוי שלהן על ידי בן/בת הזוג.                 ביטול צוואה הדדית יכול להיעשות רק בחיי בני הזוג – על ידי שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני וכך שתי הצוואות ההדדיות בטלות. לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג המעוניין לבטל את צוואתו חייב להסתלק מחלקו בעיזבון בן הזוג שנפטר או במקרה שהעיזבון כבר חולק, עליו להשיב את כל מה שירש בהסתמך על הצוואה ההדדית.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא צוואות וירושות צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

08-6449300 052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו