בקשות לצו קיום צוואה או צו ירושה

לאחר שנפטר קרוב לכם, לשם חלוקת עזבונו יש צורך לפנות אל הרשם לענייני ירושה במקום מושבו של הנפטר. במידה והמנוח השאיר אחריו צוואה – יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ובמקרה שהנפטר לא השאיר אחריו צוואה – יש להגיש בקשה לצו ירושה.

צו ירושה

צו ירושה הינו צו הצהרתי, בהתאם לחוק הירושה תשכ"ה 1965, מי הם יורשיו של הנפטר ומה חלקם בעיזבון. הצו הוא המאפשר להעביר את רכוש הירושה – אם מדובר בדירת מגורים בטאבו ואם מדובר בחשבון כספים למול הבנק. יורשי המנוח יגישו בקשה אצל רשם הירושות. את הבקשה לצו יכולים לבקש היורשים או הטוענים להיות היורשים. במקרים מסוימים (הדעות חלוקות יכול גם נושה לבקש את חלוקת העיזבון. היורשים מכוח החוק הינם קרובי משפחתו של הנפטר מדרגה ראשונה: בן/בת הזוג, הוריו, אחיו וילדיו. הבקשה מועברת לקבלת תגובה לאפוטרופוס הכללי ומתפרסמת בעיתונות.

צו קיום צוואה

על מנת שהיורשים או כל בעל עניין אחר יוכלו לחלק את העיזבון על פי הוראות הצוואה יש להכריז על היותה תקפה. היורשים, בעלי העניין יגישו בקשה לרשם הירושות במחוז הנפטר. הליך קיום הצוואה מתקיים אצל הרשם לענייני ירושה אלא אם עלתה התנגדות לקיום הצוואה ואז ההליך יעבור לכתלי בית המשפט. לבקשה המוגשת בשלושה העתקים יש לצרף תעודת פטירה, תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה, הודעה לכלל היורשים על הצוואה והגשת הבקשה, במידה ולא מדובר ביורש ישיר יש לצרף אישורי פטירהשל אלו שקדמו לו וכן אישורים על תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא בקשות לצו קיום צוואה או ירושה צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות 08-6449300   052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו