אפוטרופסות

בחיינו אנו יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציה בה בן משפחה, יקר לכם או כל אדם אחר שאתם מכירים ומוקירים נמצא במצב שאינו יכול לנהל את ענייניו וזקוק להגנה. לשם מתן הגנה לאותו אדם הנמצא במצב של חולשה קיים מוסד האפוטרופסות. האפוטרופוס שימונה על ידי בית המשפט ייצג את אותו אדם (החסוי) בכלל ובדגש על הפעולות המשפטיות שנועדו לשמור על טובתו של החסוי.
למי ממנים אפוטרופוס
החוק הישראלי קובע בסעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו". כלומר כדי להיות "כשר משפטית" האדם צריך להיות מסוגל ליהנות מזכויותיו וגם בעל יכולת למלא את חובותיו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע מי הן הקבוצות באוכלוסייה שהינן מוגבלות בכשירותן המשפטית, באופן כללי (ולא פרטני ליחיד או לעניין מסוים). בנסיבות מסוימות, כאשר בית המשפט ימצא שאדם מסוים הינו מוגבל ואינו כשיר משפטית בית המשפט רשאי בפסק דין, למנות אפוטרופוס לאותו אדם.
בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף 33 בהמ"ש רשאי למנות אפוטרופוס לקבוצות אנשים אלו:
– קטין – טרם מלאו לו 18 והוריו לא ממלאים את תפקידם כהורים אם בשל חוסר מסוגלות או ח"ח בשל פטירתם.
– האדם הינו פסול דין.
– מי שנבצר ממנו באופן קבוע או זמנית לנהל את ענייניו (הכספיים או הבריאותיים) בשל סיבה כמו: מחלה, נכות ועוד (אין המדובר בפסול דין). כך לדוגמא ניתן לדרוש מינוי אפוטרופוס לקשיש אשר הגיע למצב דמנטי ואינו יכול לקבל החלטות בעניינו או/ו לדאוג לעצמו. כך גם לאדם חולה, אפשר שמאושפז או בביתו ואינו יכול לדאוג לעצמו ולקבל החלטות בעניינו.
– אדם שלא ניתן לזהותו.
– עובר.

בהתאם לסעיף 33 לחוק, הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי יכולה להיות מוגשת ע"י קרוב משפחה, בן זוג או על ידי היועמ"ש.

מי ממונה לאפוטרופוס

בית המשפט בוחן את הנסיבות שבהן נמצא החסוי ואת האפשרויות/המועמדים לאפוטרופסות (יחיד, תאגיד והאפוטרופוס הכללי) ובוחר במי שהעיד בפני בית המשפט שהוא מעוניין בתפקיד ובהמ"ש יבדוק האם אותו אדם ייתן את המענה הטוב ביותר למכלול צרכי החסוי והסביבה.
לעיתים בית המשפט ישמע את עמדת החסוי לפני קביעת האפוטרופוס. בדרך כלל מתמנה אפוטרופוס אחד אך לעיתים בית המשפט מטיל את תפקידי האפוטרופסות על שני אפוטרופסים או יותר במשותף. במקרה כזה, בהתאם לסעיף 46 לחוק בהמ"ש יקבע אם תפקיד האפוטרופוס יוטל במשותף או כל אחד לחוד.

סמכויות האפוטרופוס

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף 47 – "האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו". אך עם זאת האפוטרופוס חייב לקבל אישור מראש מבית המשפט לפעולות הבאות:
• פעולה כמו שעבוד או חלוקה בנכסים פעילים כדוגמת: משק חקלאי, בית חרושת, בית מסחר ועוד.
• חייב אישור להשכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליו
• כל פעולה שהתלויה ברישום בפנקס, כדוגמת עסקאות במקרקעין.
• חייב אישור במתן מתנות מנכסי החסוי.
• חייב באישור אם מעוניין לתת ערבות.
• וסעיף סל הקובע שנדרש אישור לכל פעולה אחרת שבית המשפט קבע כי נדרש אישור לביצועה.
האפוטרופוס יכול בכל עת לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות לעניין פעולותיו כולל לבקש אישור לפעולות שביצע.
האפוטרופוס מחויב לנהוג לפעול למען החסוי כפי שאדם מסור היה נוהג. סעיף 42 לחוק האפוטרופסות קובע שבמידה וזה ניתן, האפוטרופוס מחויב לשמוע את דעתו של החסוי בעניין פעולותיו.

לאפוטרופוס קיימת אחריות למקרה של נזק לחסוי או לרכושו. לא תוטל אחריות על האפוטרופוס אם מעשיו בוצעו בתום לב או באישור בית המשפט, מראש או בדיעבד.
ביהמ"ש רשאי לפסוק שכר לאפוטרופוס שמקורו מנכסי החסוי. הוצאות סבירות של האפוטרופוס יוחזרו גם הן מנכסי החסוי.

סיום האפוטרופסות

אפוטרופוס מסיים תפקידו בהתאם להחלטת בית המשפט או בשל נסיבות הקשורות לחסוי:
אפוטרופוס המעוניין לסיים את תפקידו חייב אחרי שהודיע על כך בכתב, את אישורו של בית המשפט. במקביל במידה ותפקוד האפוטרופוס לקוי, בית המשפט רשאי לפטרו. בית המשפט יכול לסיים את האפוטרופסות אם ימצא שהסיבות לקביעת האפוטרופסות הסתיימו.
כאמור, שינויים בנסיבות החסוי יסיימו את האפוטרופוסות: אפוטרופסות פוקעת עם מות החסוי, אפוטרופסות על קטין מסתיימת בהגיעו לגיל בגרות ובמקרה של פסול דין האפוטרופסות מסתיימת כאשר מתבטלת סיבת הפסילה של אותו אדם.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא מינוי אפוטרופוס צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות 08-6449300   052-9217258

לפגישת ייעוץ

עוד בנושא:

עקבו אחרינו

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו