לאיזו ערכאה לפנות?  האם לאישה עדיף לגשת לבית משפט לענייני משפחה וגבר לבית הדין הרבני?

ייצוג עורך דין בבית משפט  למשפחה

בהתאם לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, בית משפט לענייני משפחה הוא בית משפט השלוםבשבתו כבית משפט לענייני משפחה. בסמכותו לעסוק בכלל הבעיות המתעוררות בעת סכסוך משפחתי: גירושין, הסדרי ראיה, מזונות, סוגיות כלכליות ועודבהמ"ש לענייני משפחה מכיל כל הנוגע ל"סכסוך משפחתי" – סכסוכים בין בני משפחה מדרגה ראשונה ומדרגה שנייה (הורה של הורה וגיס). ערעורים על החלטות בית המשפט לענייני משפחה יידונו בבית המשפט המחוזי.  העיקרון של בהמ"ש למשפחה: "משפחה אחתבית משפט אחד". בית המשפט לענייני משפחה פטור מההליכים הפורמליים של דיני ראיות, והשופט יכול לקבל כל ראיה הנראית לו לצורך קידום העניין ( חריג לכך ענייני ירושה שאינם נובעים מסכסוך משפחתי והליכים בעניין חוק החזרת ילדים חטופים). מרוץ הסמכויות בית המשפט למשפחה מהווה כתובת אחת לכלל ההתדיינויות בסכסוך בתוך המשפחה. עם זאת עדיין קייםמרוץ סמכויותבין בית המשפט למשפחה לבית הדין הרבנימי יקבל את הסמכות לשיפוט על סכסוך משפחתי. חתונה וגירושין יתבצעו באמצעות בית הדין הרבני אך החוק הישראלי העניק לבית הדין ולבהמ"ש למשפחה סמכות שיפוט "מקבילה" בכל הנושאים שנכרכו לתביעות גירושין שהוגשו ראשונה לבית הדיןלבהמ"ש ולבית הדין סמכות מקבילה לדון בנושאים: משמורת, הסדרי ראייה, מזונות אישה, מזונות ילדים בהסכמת שני הצדדים וחלוקת רכושהערכאה הראשונה  אשר אליה תוגש תביעה של אחד מבני הזוג, תהיה הערכאה אשר תטפל בכלל התביעות הנוספות. "מרוץ הסמכויות" מביא את כל אחד מבני הזוג למהר  ולהגיש תביעה בערכאה שבה הוא חפץ לדון, בבהמ"ש לענייני משפחה או בבית הדין הרבני ובכך למנוע מבן זוגו לתבוע בערכאה השנייה.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא בהמ"ש למשפחה ובית הדין הרבני צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
08-6449300  052-9217258

ייצוג עורך דין בבית הדין הרבני

בתי הדין הרבניים פוסקים על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי.  החוק הישראלי מעניק לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי נישואין וגירושין של יהודים.  כלומר גם אם הוגשה תביעות בעניין גירושין לבית המשפט למשפחה הרי תביעת גירושין תוגש לבית הדין הרבני בלבד והוא הסמכות הבלעדית לתת פסק דין לגירושין ולערוך את סידור הגט. סמכויות נוספות הקיימות לבית הדין הרבני: סמכויות גיור, כלל הסמכויות שהן פועל יוצא לענייני הנישואין והגירושין, מינוי אפוטרופסים, קביעת אבהות ועוד. בהסכמת הצדדים יכולים בית הדין לפסוק גם בענייני צוואות וירושות.

בראש המערכת של בתי הדין הרבניים, ניצב בית הדין הגדול לערעורים בירושלים. הגוף המנהל, ומפקח על בתי הדין הרבניים הוא הנהלת בתי הדין הרבניים, שהינה יחידת סמך במשרד המשפטים.

ברוב המקרים יושב בית הדין בהרכב של שלושה דיינים אך במקרים דחופים ובהסכמת הצדדים ישב בדין רק דיין אחד.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא בית הדין הרבני צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
08-6449300   052-9217258

האם זה נכון: לגבר תמיד עדיף לגשת לבית הדין הרבני ואישה לבית המשפט לענייני משפחה?

ממש לא! כל מקרה לגופו. ההחלטה לאיזה ערכאה לפנות תלויה בנסיבות ובמקרה הספציפי. התייעץ עם עו"ד לענייני משפחה טרם החלטה על הצעד החשוב מאדלאיזה ערכאה לפנות.   לא מעטים המקרים שעדיף לאישה לפנות לבד"ר או לגבר עדיף להקדים את בת זוגו ולפנות לבית המשפט לענייני משפחה. אין כאן כלל ברור אחדבכל מקרה, כדאי לפנות אל בית הדין הרבני רק כאשר מתקיימת עילת גירושין בהתאם להלכה. לדוגמא קיים יתרון לפנייה לבית הדין לגבר כאשר גילה וקיימות בדו הוכחות על בגידה של אשתו. בית הדין הרבני ייטה במקרה כזה לשלול מהאישה את כתובתהדוגמא ל"יתרון" בפניית אישה לבית הדין הרבני: כאשר בעל הגיש תביעה רכושית (תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים) לבית משפט למשפחה וניתן צו כמבוקש, עדיין במידה והאישה תגיש תביעה ל"שלום בית" לבית הדין הרבני, כשבמסגרתה נתבע "מדור ספציפי", התוצאה מכך שבמידה ובית הדין הרבני יחליט להטיל עיקול על דירת המגורים, ייווצרו הנסיבות (לטובת האישה!) שעד למיצוי הליכי "שלום הבית" לא יהיה ניתן לממש את הצו של ביהמ"ש לפירוק שיתוף.

ייצוג בכלל הערכאות: בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני וערכאות הערעור.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא בהמ"ש למשפחה צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
08-6449300  052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו