ייפוי כח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך – תכנון העתיד בחכמה ליקירך ולך

מה לעשות לקראת היום בו אתקשה או אדם יקר לי יתקשה בקבלת החלטות בעניינו?

כל אדם נתקל ביום מן הימים אם בסביבתו ואם בעצמו בהתדרדרות מצבו. לעיתים ההתדרדרות נובעת ממחלות זקנה (אלצהימר, דמנציה), לעיתים ממגבלה שכלית או נפשית ולעיתים כתוצאה מתאונה. כל אלה יכולים לגרום לאדם אובדן היכולת לקבל החלטות בעניינו.

ייפוי כוח מתמשך מהווה מנגנון משפטי המאפשר לבגיר באמצעות מסמך משפטי לקבוע לעתיד, כאשר מצבו יורע, ולא יוכל לטפל בענייניומי הוא או הם אשר יטפלו בענייניו וכיצד.

באמצעות עריכת מסמך הייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך, הממנה קובע מי יהיה האדם שיפעל בעתיד, כאשר הממנה לא יוכל להחליט בענייני עצמו.

"הממנה" בוחר את מיופי הכוח שיקבלו החלטות במקומו ולטובתן בעת שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעניינו.

מיופה הכוח יבחר על ידי מיפה הכוח כבן אדם שיקבל החלטות לטובתו לעיתים קרובות מבין ילדיו, בן/בת זוגו או מומחה מקצועי כדוגמת רואה חשבון , עורך דין וכו.. ניתן למנות מספר מיופי כוח וניתן למנות מיופה כוח יחיד. יש לקבוע אם מדובר במיופי כוח מחליפים זה את זה או שיפעלו במשותף או בנפרד. על הממנה לקבוע את חלוקת הסמכויות בין מיופי הכוח ומה יקרה במקרה של חילוקי דיעות.

ייפוי הכוח יעסוק בשלושה עניינים של מיופה הכוח או בחלקם: ענייניו האישיים, הבריאותיים והרכושיים. 

העניינים האישייםמיופה הכוח מוסמך להחליט לטובת הממנה בענייניו האישיים לטובת רווחת הממנה. החלטות כגון: מקום מגוריו של הממנה, האם בביתו, האם במסגרת טיפולית, האם במסגרת סיעודית. האם ילווה אותו מטפל צמוד. עניינים אישיים כוללים גם עניינים בריאותיים אך ניתן ורצוי לערוך ייפוי כוח מתמשך שעוסק גם בעניינים הבריאותיים.

העניינים הבריאותייםמיופה הכוח מוסמך להחליט לטובת הממנה בענייניו הבריאותיים לטובת בריאותו של הממנה. מדובר בהסמכה לכל עניין בריאותי מלבד לעניינים העולים על פי "חוק החולה הנוטה למות" – עניינים הדורשים הסמכה נפרדת (יורחב בנפרד).

העניינים הרכושייםמיופה הכוח מוסמך להחליט לטובת הממנה בענייניו הרכושיים. מיופה הכוח ידאג לכלל רכושו של הממנה: כספיו, ביתו, כלל נכסיו כולל התחייבויותיו.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה אינו מבין בעניינים עליהם נקבע בייפוי כוח המתמשך. במסמך עצמו נקבעים על ידי הממנה מה הם התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף: על פי החוק או בהתאם לתנאים שיקבע הממנה: החלטת רופא, החלטת בני המשפחה וכולאחר מתן חוות דעת שהממנה אינו מסוגל להחליט בענייניו, מיופה הכוח מיידע את האפוטרופוס הכללי בעניין ומנופק ייפוי כוח חתום על ידי האפוטרופוס הכללי שמועבר למיופי הכוח לפעולה מול הרשויות  לטובת הממנה ובהתאם להנחיותיו.

..סמכויות מיופי הכוח רחבות אך ישנן פעולות הדורשות הסמכה מפורשת או הסמכת בית המשפט: פעולות משמעותיות מחייבות אישור בית המשפט כדוגמת עסקאות מקרקעין, השקעות ומתנות בסכומים הנקובים בחוק. כך גם ישנן פעולות הדורשות הסמכה מפורשת ביפוי הכוח המתמשך כדוגמת מתנות או תרומות בסכומים מסוימים.

ייפוי הכוח חייב להיות מופקד במשרד המשפטיםהאפוטרופוס הכללי. אישור ההפקדה בעת קבלת המסמך חתום על ידי משרד המשפטים.

עריכת ייפוי הכוח התמשך תערך אך ורק מול עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

עורך דין יזהר מאירוב- עורך דין מוסמך עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

לייעוץ אישי, מקצועי, דיסקרטי ועריכת ייפוי כוח מתמשך צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
08-6449300  052-9217258

לפגישת ייעוץ

עוד בנושא:

עקבו אחרינו

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו