ידועים בציבור- החלת חזקת השיתוף

על פי הפסיקה, על בני זוג ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון אלא הלכת השיתוף. הלכת השיתוף חלה על רכוש בני זוג  ידועים בציבור כאשר מתקיים בין בני הזוג  שיתוף שווה בנכסים, הם חיים יחדיו כבעל ואישה, מנהלים משק-בית משותף ומתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים, ללא קשר לאופן רישום הזכויות ברכוש.

הלכת השיתוף חלה גם על ידועים בציבור מאחר וההלכה אינה מותנית בנישואין, באקט פורמאלי, אלא בכך שבני הזוג יקיימו אורח חיים משותף ומאמץ משותף לרכישת נכסיהם. נטל ההוכחה- הנטל הרובץ על ידוע בציבור, הטוען לזכות לשיתוף בנכסי בן-זוגו, כבד מזה הרובץ בנסיבות דומות על בן זוג נשוי. די בכך שהטוען יביא הוכחות על כוונה משותפת של בני הזוג לשיתוף בנכסים כדי שנטל ההוכחה שבני הזוג הם אינם ידועים בציבור ואין כוונת שיתוף, יוטל על המשיב.

העובדה שבני-זוג מקיימים חיים משותפים מבלי למסד את הקשר ביניהם מעלה לעיתים ספקות לעניין כוונת שיתוף בנכסים או עדות לזמניות הקשר בין בני זוג. בית המשפט בוחן באיזה שלב נמצאת מערכת היחסים – האם בשלב ראשוני, תחילת ובחינת היחסים על ידי בני הזוג כשעדיין לא קיימת גמירות דעת ביחסים ואז הנטייה לא להחיל את הלכת השיתוף. במידה ובני הזוג מנהלים מערכת יחסים משותפת ומתקיימת גמירות דעת, גם אם אין הסדרה פורמאלית של נישואין ייטה בית המשפט להחיל את הלכת השיתוף.

שוני נוסף על הידוע בציבור למול הנשואים בעניין השיתוף בנכסים הינו ההתייחסות השונה בין נכסים עסקיים לנכסים פרטיים כדוגמת דירת מגורים. בהחלת "חזקת השיתוף" על בני-זוג נשואים, אין הבחנה בין נכסים עסקיים לאחרים, אך לגבי ידועים בציבור, יש צורך בראייה נוספת לחיזוק הנחת השיתוף גם בעסקים.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא ידועים בציבור-החלת חזקת השיתוף  צרו קשר עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות 08-6449300  052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו