חלוקת רכוש-פירוק שיתוף

חלוקת הרכוש הינה אחד ההליכים הרגישים במסגרת הליכי גירושין. בני הזוג מעוניינים בחלוקת הרכוש כך שהפרידה תהיה מוחלטת מבחינת חלוקת נכסיהם המשותפים מהעבר. ברוב המוחלט של המקרים, בניגוד להליכים העוסקים במשמורת ומזונות הילדים, בסידורי הגט, בחלוקת הרכוש אין אינטרסים משותפים לזוג המתגרש. חלוקת הרכוש מתבצעת באמצעות "איזון משאבים"; חלוקה שווה של כלל הזכויות בהפחתת החובות המשותפים.  יש לציין כי הערכאות המשפטיות דנות בתביעות רכוש לא רק בין בני זוג בהליך גירושין אלא בכלל תביעות רכוש בין בני המשפחה כגון תביעות רכוש בין הורים לילדיהם, תביעות בין אחים ועוד.

הדרך הראשונה המומלצת לחלוקת הרכוש היא באמצעות עריכת הסכם. הסכמים העוסקים בחלוקת הרכוש בעת הגירושין הם: הסכם גירושין, הסכם ממון, הסכם לחיים משותפים והסכם שלום בית לחלופין גירושין. הסכמים אלו יהיו ברי תוקף רק לאחר אישורם בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

במידה ואין אפשרות לחלק את הרכוש באמצעות הסכם יפנה הזוג לערכאה המשפטית: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

"חזקת השיתוף" או "חוק יחסי ממון"

קיימת הבחנה בין בני זוג שנישאו לפני חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973, לבין בני זוג שנישאו לאחר מועד תחולת החוק – 1.1.74.

על בני זוג שנישאו  עד ה – 1.1.1974  חלה  "הלכת השיתוף": הרכוש שנצבר על ידי הצדדים במהלך חיי הנישואין, ללא חשיבות על שם מי הרכוש רשום, הינו רכוש משותף השייך באופן שווה לשני בני הזוג. בהתאם להלכת השיתוף ניתן לחלק את הרכוש בכל עת ואין זה תלוי במועד פקיעת הנישואין. נכס יוכר כרכוש בלעדי של אחד מבני הזוג  רק אם יוכיח שלא הייתה קיימת כוונת שיתוף לגבי אותו נכס ספציפי.

על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 חל "חוק יחסי ממון" ולפיכך חל משטר של "איזון משאבים" נדחה – חלוקת הרכוש תתבצע רק בעת פקיעת הנישואין-  מות אחד מבני הזוג או גירושין ואז כל אחד מהצדדים זכאי למחצית הנכסים (זכויות וחובות) שנצברו במהלך חיי הנישואין. החוק מאפשר חלוקת הרכוש בהתאם ל"הסכם ממון" המסדיר את יחסיהם הרכושיים של הצדדים. במידה ולא נחתם הסכם ממון אזי הדרך לחלוקה הניה על פי החוק:כלל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין הינו רכוש משותף.

מה בגדר הרכוש

הרכוש המשותף יכלול את כלל הרכוש שנצבר לזכות שני הצדדים בתקופה בה היו נשואים. הרכוש כולל את כלל סוגי הנכסים: מקרקעין (דירות ומגרשים), כספים בחשבונות בנק, חסכונות, זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים ועוד.

בגדר רכוש לחלוקה ייכלל גם רכוש שאינו ברור ומוחשי כמו "נכסי קריירה ומוניטין". בית המשפט הפנים בפסיקותיו שיש לתת מקום בהחלטות לנסיבות בהן אחד מבני הזוג פיתח קריירה ואילו הצד השני השקיע את מרצו בהחזקה ובטיפול בבית ובילדים. פיתוח הקריירה דורש זמן ומשאבים כלכליים משני בני הזוג ואותם משאבים יקרים שהושקעו בפיתוח בן הזוג נועדו לשפר ולהגדיל את כושר ההשתכרות העתידי של המשפחה. נכסי קריירה הינם נכס לכל דבר וניתן לתבוע אותם בתביעת חלוקת הרכוש. כיום, הוכחתם, קביעת אומדנם, דרך ועיתוי חלוקתם מהווים עניין משפטי מורכב.

כמובן  שחלוקת הרכוש תכלול  חלוקת החובות שנוצרו במהלך וכתוצאה מהחיים המשותפים: משכנתא, הלוואות ועוד הינם בגדר רכוש משותף. אולם חובות אישיים, שנוצרו ללא ידיעת הצד השני אינם נכללים בחובות המשותפים (לדוגמא: חובות הימורים, העלמות מס, הלוואות בשוק האפור ועוד). 

לא ייכלל ברכוש המשותף רכוש שנצבר טרם הנישואין אלא אם יוכיח הצד שלא הביא את הנכס עמו שהייתה כוונת שיתוף בנכס ואז הערכאה המשפטית תפסוק על חלוקה שווה של הנכס/רכוש או לחלופין על פיצוי. כמו כן לא ייכלל ברכוש המשותף ירושות ו/או מתנות שהתקבלו ע"י אחד מהצדדים, אלא אם ייווכח בית המשפט שנעשה שימוש משותף, או השבחה משותפת של הנכס כך שניתן לראות כוונת שיתוף ולכן ניתן לחלקו באופן שווה בין הצדדים.

פירוק שיתוף

כל אחד הצדדים, בהתאם לסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, רשאי לתבוע פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים, בין בחלוקת המקרקעין ובין במכירתו וחלוקת התמורה הכספית. כאמור שתי דרכים לחלוקת המקרקעין: הדרך המועדפת הינה בדרך של "חלוקה בעין" כך שיוכל אחד מהצדדים, אם חפץ בכך, לשמור על חלקו במקרקעין. אך במידה ולא ניתן לחלק את המקרקעין או שייגרמו הפסדים גדולים לאחד הצדדים, האפשרות השנייה בהתאם לסעיף 40(א) לחוק המקרקעין הינה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון. פירוק בדרך של מכירה יתבצע רק כאשר בית המשפט יהיה משוכנע כי לילדי הצדדים והצד המשמורן, המחזיק בילדים נמצא הסדר ראוי למגורים.

לעיתים כפעולת נגד או השהייה לתביעת פירוק שיתוף יכול בא כוח האישה להגיש תביעת שלום בית שתתנהל בבית הדין הרבני ובמסגרתה לבקש סעד של "מדור ספציפי",  הליך שיעכב את מכירת הדירה עד שבית הדין הרבני יהיה משוכנע שאין תוחלת לניסיונות הפיוס.

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא חלוקת רכוש/פירוק שיתוף צרו קשר עוד היום

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות  –    08-6449300   052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו