אפוטרופסות האב בוטלה: במקומו ימונה אדם אחר

גבר בן 31 הסובל מתסמונת אספרגר ביקש לבטל את שני האפוטרופסים שמונו לו. השופטת ביטלה את האפוטרופסות על גופו. אולם במישור הכלכלי, השופטת סברה שיש לערב אדם נוסף שישמור על הצעיר מפני התדרדרות כלכלית.

"עלי לשקול האם בעניינו של התובע ונסיבותיו האישיות יש מקום להעדיף את חירותו, חופש הבחירה והאוטונומיה שלו על פני הצורך להגן עליו מניצול, מהזנחה ומנזק וכל זאת על רקע הסדרי האפוטרופסות החדשים", במילים אלה נפתח פסק דינה של השופטת רונית גורביץ מביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע, שעסק באפוטרופסות על גבר בן 31 (התובע בהליך), הסובל מתסמונת אספרגר.

לפני כשנה וחצי השופטת מינתה זמנית שני אנשים כאפוטרופסיים לגופו ולרכושו – אביו וכן אפוטרופא נוספת.

כעת ניצבו מצד מצד אחד התובע, שהגיש תביעה לביטול מינוי כל האפוטרופסים שלו. מצד שני, הוריו של התובע שביקשו למנותם כאפוטרופסיים, כלומר להותיר את מינויו של האב ולמנות את האם במקום האפוטרופא הנוכחית.

יש לציין שהוריו של התובע גרושים שנים רבות, אך משתפים פעולה בטיפול בו, לאחר שהאם יצרה עם בנה קשר אחרי שנים של נתק.

התובע התנגד למינוי אפוטרופוס בכלל ולמינויו של אביו בפרט. בהקשר זה הוא טען שאביו התעלל בו מאז שהיה קטן, וכיום יש להם יחסים מורכבים מאד. לטענתו, הוא מתנהל באופן עצמאי ותקין, מחפש עבודה, ונמצא בקשר מתמיד עם הגורמים המטפלים בו.

עוד הוא טען כי האב ממדר אותו בענייני כספים.

מנגד, האב טען בין היתר כי הוא דואג לבנו לאורך שנים ומרכז את הטיפול בו, גם בתקופות שהבן סירב להיות איתו בקשר.

פסיכיאטר שבדק את התובע הגיש חוות דעת שלפיה התובע נזקק לסיוע בקבלת החלטות כלכליות.

כלי משפטי חדש

השופטת גורביץ הזכירה שלאחרונה בוצע שינוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות (שייכנס לתוקף באפריל 2018), שלפיו ניתן יהיה למנות לחסויים "תומך החלטות" – כלי משפטי חדש בדמות אדם שילווה ויעזור לחסוי לקבל החלטות בעצמו, בשונה מאפוטרופוס המקבל החלטות במקום החסוי.

עם זאת, לאחר שפירטה את כל העמדות וחוות הדעת של הנוגעים בדבר – כולל עובדים סוציאליים ונציג היועמ"ש לממשלה, ונתנה את דעתה ליכולותיו של התובע – השופטת השתכנעה כי לפי שעה נדרש אפוטרופוס שיקבל החלטות בענייניו הכלכליים של התובע.

בהקשר זה השופטת ציינה כי יש חשש שאם תבוטל האפוטרופסות בכל העניינים בבת אחת ירדו לטמיון ההישגיים שחלו במצבו של התובע אשר הושגו בעבודה קשה ומאומצת.

בתוך כך, לאחר ששמעה את התנגדותו הנחרצת של התובע להמשך מינויו של אביו, ועיינה בתסקירי גורמים סוציאליים בדבר היחסים שבין התובע לבין הוריו, השופטת סברה שאין מקום למינויים של הוריו כאפוטרופסיים.

במהלך הדיונים התובע הסכים למינויו אדם מסוים שאמין בעיניו לאפוטרופוס על רכושו (שמו של האיש לא צוין בפסק הדין), תוך שמירה על זכותו למינוי תומך החלטות בהמשך.

לעניין זה השופטת הוסיפה כי ייתכן  שדווקא "מעז יצא מתוק", שכן ניתוק ההורים מההתנהלות הכלכלית של התובע, ישמור על הקשר החם שנוצר בין התובע לבין אימו לאחר שנים של נתק, ויסייע בבניית יחסי אמון עם אביו.

בנוגע לאפוטרופסות על גופו של התובע, השופטת סברה שמאז החלטתה הקודמת, התובע הוכיח התנהלות תקינה בענייניו האישיים והרפואיים.

בסיכומו של דבר, השופטת הורתה על ביטול האפוטרופסות על גופו של התובע, ועל מינויו של אותו אדם כאפוטרופוס לעניינים רכושיים של התובע, תוך בחינה נוספת של מינוי "תומך החלטות" בתוך שנה.

 

לייעוץ משפטי וייצוג אישי, מקצועי ודיסקרטי בנושא מינוי אפוטרופוס צרו קשר עוד היום , עו"ד יזהר מאירוב- לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות 08-6449300   052-9217258

בואו נדבר

לייעוץ התקשרו